У 2016 році Аналітичний центр CEDOS провів дослідження мережі взаємодії міських ініціатив у п’яти містах — Києві, Харкові, Львові, Одесі та Івано-Франківську. Ми вже писали, навіщо міським ініціативам мережевість, та публікували результати дослідження мережі п’яти міст, мережі Харкова та мережі Львова.

У цьому матеріалі презентуємо результати дослідження мережі міських ініціатив та організацій Івано-Франківська.

Підвантажую ініціативи...

Харків

Київ

Львів

Івано-Франківськ

інше місто

інша країна або міжнародна організація

 
 

InDegree — кількість вхідних зв'язків, яку має ініціатива/організація.

Betweenness Centrality — відношення кількості прямих шляхів, на яких лежить актор, до всіх шляхів, на яких він розташований; міра посередницької спроможності ініціативи/організації.

Eigenvector Centrality — міра впливовості позиції ініціативи/організації в мережі; обрахування виходить з уявлення про те, що ті актори, які мають зв’язки з акторами, наділеними високою впливовістю, і самі мають високу впливовість.

Сильні зв’язки — зв’язки співпраці над спільними проектами та зв’язки материнської/дочірньої взаємодії, слабкі — інформаційна співпраця та відвідування заходів. Товщина ліній на графіку залежить від сили зв'язку.

«Ініціатива X» та «Ініціатива Y» — ініціативи, що побажали залишатись анонімними. Якщо ви бажаєте, щоб у візуалізації не відображалась назва вашої ініціативи/організації про це на info@mistosite.org.ua.

Опис методології дослідження

Дослідження проводилось за допомогою онлайн-анкетування лідерів та лідерок або уповноважених осіб ініціатив та організацій з Києва, Харкова, Львова, Одеси та Івано-Франківська. Респондент(к)ам пропонувалось вказати 10+ ініціатив, з якими вони об’єднані різними за силою зв’язками взаємодії:

 1. Материнська/дочірня взаємодія, у випадку якщо одна організація є ініціатором або творцем іншої організації, ініціативи або проекту;
 2. Реалізація спільних проектів;
 3. Відвідування заходів або участь у проектах;
 4. Обмін інформацією.

Аналіз та візуалізація даних відбувалися з використання програм UCINET та Polinode. Основними аналітичними категоріями, застосованими до мережі, є її конфігурація, згуртованість та структура зв’язків, а також особливості окремих акторів, такі як помітність, брокерство, серединність, популярність. Усі ці характеристики дозволяють повністю описати мережу та визначити особливості взаємодії міських ініціатив і організацій.

Читайте також:
Методологія та методичні обмеження дослідження
Опис ініціатив та організацій, що долучились до дослідження
Словник термінів, які використовуються у дослідженні

Якою є мережа міських ініціатив та організацій Івано-Франківська?

В дослідженні взяли участь 13 організацій з Івано-Франківська. Відповідно, мережа міських низових ініціатив та організацій Івано-Франківська утворена 13 его-мережами організацій-респондентів. Вона складається зі 101 актора, поєднаного 177 зв’язками. Поміж п’яти досліджуваних міст Івано-Франківськ має найменш чисельну мережу, проте він також є в рази меншим містом. За чисельністю акторів мережі Івано-Франківськ мінімально поступається Одесі. Таким чином, можемо зробити висновок, що місто має чисельну мережу.

Мережа Івано-Франківська об’єднана здебільшого сильними зв’язками. Зі 177 зв’язків 118 (66%) є сильними (зв’язки дочірньої організації та спільних проектів), а 59 (33%) — слабкими (зв’язки інформаційного обміну та відвідування заходів). Сильні зв’язки дають можливість налагодити стабільні та «перевірені» зв’язки між акторами, слабкі — долучити до мережі нові ресурси. Слабкі зв’язки забезпечують більшу сталість мережі та є основою для розбудови сильних. Розвиток, як сильних, так і слабких зв’язків у рівній мірі є важливими для посилення мережі.

Серед 5 міст мережа ініціатив Івано-Франківська є найменш чисельною, проте має найвищий рівень щільності. Водночас ця мережа є менш компактною, ніж мережі Одеси та Харкова. Щільність мережі становить 0,018. Середня відстань між двома акторами — 3,5 контакти. Відстань між найвіддаленішими акторами становить 8 зв’язків. Середня кількість зв’язків на одного актора (average total degree) становить 1,6. Завдяки більшій щільності мережа Івано-Франківська може забезпечувати більш ефективну передачу ресурсів, ніж мережі інших міст. Менша відстань між акторами пришвидшує та полегшує процес комунікації. Однак, показники кількості контактів сильно варіюють в залежності від акторів мережі. Існує значний розрив між центральними та нецентральними акторами за цим показником. Окрім цього, невисокий рівень компактності мережі, а також нижчий рівень кількості контактів, що припадає на одного актора, свідчить про існування «структурних дір» в мережі. Це впливає на стабільність мережі та ефективність передачі ресурсів.

Мережа є неповністю зв’язаною. Якщо враховувати і сильні, і слабкі зв’язки, мережа складається з 1 великої мережі та 1 зіркоподібної малої мережі. Відокремлена зіркоподібна мережа не має зв’язків з великою, що значно обмежує для неї доступ до ресурсів та послаблює її.

Розвиток розгалуженої мережі контактів забезпечує стабільність мережі — її здатність до збереження цілісності за умови руйнування деяких зв’язків або зникнення акторів. Стабільність мережі та зниження ризиків маніпуляцій і викривлення передачі ресурсів (у тому числі, інформаційних), забезпечують трикутні зв’язки. Частка трикутних зв’язків у мережі Івано-Франківська є найнижчою серед досліджуваних міст (9 трикутників). Таким чином, з точки зору стабільності, мережа міста потребує розвитку через встановлення більшої кількості трикутних зв’язків.

Хто входить до мережі?

Мережа складається з 47 івано-франківських, 16 київських, 10 львівських, 1 харківського та 0 одеських акторів, а також 20 ініціатив та організацій з інших міст і загальноукраїнських, 7 іноземних та міжнародних організацій та інституцій. Таким чином, визначальною рисою мережі міських ініціатив та організацій Івано-Франківська є долучення до неї значної кількості організацій з інших міст України. Багато з них є центральними для своїх міст. Це дає можливість отримати значний обсяг ресурсів для мережі, а також значно посилити її. У тому числі, збільшити вплив мережі Івано-Франківська на міжміському рівні.

Більшість організацій, що належать до мережі, є представницями громадянського суспільства. За сферою діяльності першість у Івано-Франківську посідають освітні та просвітницькі організації, екологічні та природоохоронні, а також організації зі сфери міського управління.

Важливим джерелом ресурсів у мережі є організації, які не належать до громадянського суспільства, але мають значний вплив на міські процеси: бізнес, міські органи влади, освітні заклади, державні інституції, іноземні організації тощо. У мережі Івано-Франківська представлені 4 організації з бізнес-середовища (здебільшого, сфера послуг та один соціально відповідальний бізнес), Івано-Франківська ОДА (міських органів влади немає), 6 міжнародних інституцій та іноземних організацій (найбільш центральними є AIESEC, MitOst, Active Citizens), 1 освітній заклад. Наявність представників соціального підприємництва та міжнародних організацій суттєво посилюють мережу та забезпечують її сталість. З іншого боку, в мережі відсутні зв’язки з муніципалітетом. Дослідження мереж інших міст показало, що долучення до мережі представників міської влади підвищує її ефективність.

Як згруповані актори в мережі, які існують об’єднавчі фактори?

Структурно мережа Івано-Франківська (за винятком відокремленої підмережі МГО «Стоп хам Івано-Франківськ») має вигляд зіркоподібної мережі Платформи «Тепле Місто». Існування у місті цієї потужної організації з ресурсами та загальноукраїнськими зв’язками є важливим стимулом розвитку міського активізму й мережі міських організацій та ініціатив. Ба більше, Платформа підсилює міську мережу як інформаційними, так і матеріальними ресурсами. Таким чином, «Тепле місто» займає виключну позицію у місті та є мережоутворювальним актором. Крім цього, вона також відіграє важливу посередницьку роль у загальноукраїнській мережі. Завдяки цій ролі організація має особливе становище в мережі, що наділяє її владою та контролем. З одного боку, організація стоїть на перетині потоків ресурсів та інформації, а з іншого боку, має можливість їх спрямовувати та концентрувати. Така позиція є сильною для організації.

Водночас, івано-франківська мережа є нестабільною. За відсутності контакту з ключовим актором ініціативи можуть залишитися без доступу до ресурсів мережі. Окрім цього, зіркоподібна форма мережі легко піддається маніпуляціям та можливому руйнуванню. Ця мережа ризикує розпастися у разі навіть тимчасового припинення діяльності її центрального актора.

З іншого боку, у мережі є 9 трикутників, утворених між партнерськими організаціями «Теплого Міста» за участю «Скверу перед друкарнею», «Світанку ІФ», БФ «Комплекс палацу Станіслава Потоцького» та «Поступового гурту франківців», а також між «Святом двору» та ГО «УФРА». Ці трикутні зв’язки збалансовують мережу та певною мірою диверсифікують потоки ресурсів та інформації, проте, так чи інакше, Платформа «Тепле Місто» «контролює» більшість потоків.

Для підвищення стабільності мережі ініціативам варто розвивати взаємодію між собою без посередництва «Теплого Міста». Зі свого боку, Платформа «Тепле Місто» теж зацікавлена в розвитку мережі, оскільки побудова розгалуженої мережі відкриє доступ до нових ресурсів, пришвидшить мобілізацію та обмін ресурсами, а також розширить рівень впливовості.

Які ініціативи та організації є центральними, посередниками та найбільш впливовими?

Аналіз ролі та положення акторів в мережі дають можливість виявити найбільш центральні та впливові організації, а також причини їхньої «успішності». Це можна зробити за допомогою трьох критеріїв:

 • InDegree — кількість вхідних зв’язків, яку має ініціатива/організація;
 • Betweenness Centrality — відношення кількості прямих шляхів, на яких лежить актор, до всіх шляхів, на яких він розташований; міра посередницької спроможності ініціативи/організації;
 • Eigenvector Centrality — міра впливовості позиції ініціативи/організації в мережі; обрахування виходить з уявлення про те, що ті актори, які мають зв’язки з акторами, наділеними високою впливовістю, і самі мають високу впливовість.

Під час детального розгляду розподілу ролей між акторами в мережі прослідковується центральна тенденція значущості однієї ініціативи. За рівнем центральності (indegree — кількість згадувань ініціативи у відповідь на питання про зв’язки) найбільш значущими для мережі є Платформа «Тепле Місто» (25 вхідних зв’язків), «Свято двору» (8 зв’язків) та «Д.О.М.48.24» (8 зв’язків). Середня кількість вхідних зв’язків становить 1,8. Потужна центральна роль одного актора, а також значний розрив значення показника центральності між лідером та іншими акторами, говорить про існування домінантної ролі одної ініціативи в місті.

Показник посередництва дає можливість виявити акторів, які здатні об’єднати мережу. Актори-посередники мають владу контролю за потоками ресурсів мережі, тому важливо, щоб ролі посередників виконували різні організації з різним рівнем центральності. У мережі Івано-Франківська роль посередника виконує, знову ж таки, Платформа «Тепле Місто» (betweenness 0,32). Інші організації мають значно менше значення показника посередництва. Нижчі за «Тепле Місто», проте вищі за інших акторів рівні посередництва мають такі організації: ГО «Світанок-ІФ» (0,1), Ініціатива «Сквер перед друкарнею» (0,08), «Свято двору» (0,07), «Д.О.М.48.24» (0,07), БФ «Комплекс палацу Станіслава Потоцького з брамами» (0,05). Середнє значення показника посередництва складає 0,01. Таким чином, одна ініціатива виконує роль гейткіпера мережі, що наділяє її потужною владою над потоками ресурсів. Для розвитку стабільності мережі, більш ефективної передачі ресурсів та уникнення можливості викривлення ресурсів важливо розвивати розгалужені зв’язки. Базою для диверсифікації потоків у мережі може стати розбудова зв’язків з менш центральними акторами, які сьогодні виконують роль посередників мережі.

Рівень впливовості (eigenvector centrality) показує, чи має організація центральну позицію та чи взаємодіє вона з іншими центральними акторами. За рівнем впливовості найвищу сходинку в Івано-Франківську посідає Платформа «Тепле Місто» (eigenvector centrality 0,6). Зі значним відривом за нею слідують «Свято двору» (0,28), «Д.О.М.48.24» (0,23), Kickit Art Studio (Львів, 0,21), ГО «УФРА» (0,19), ГО «Ґараж Ґенґ» (Київ, 0,18), «Майстерня міста» (Львів, 0,17). Середнє значення eigenvector centrality для мережі становить 0,06.

Показовим є те, що до впливових організацій та ініціатив Івано-Франківська належать львівські та київські ініціативи. Центральна ініціатива міста, підтримуючи взаємодію з центральними ініціативами інших міст, отримує впливовість на рівні п’яти міст. «Тепле Місто» виконує роль посередника між іншими містами та ініціативами Івано-Франківська. Саме ця організація залучає додаткові ресурси з інших міст, посилюючи мережу.

Мережа ініціатив об’єднана сильними та слабкими зв’язками. Під сильними ми розуміємо зв’язки спільної організації проектів і зв’язок материнської та дочірньої ініціативи. Слабкі зв’язки включають обмін інформацією та участь у заходах одне одного. Аналіз окремо сильних і окремо слабких зв’язків показав, що Платформа «Тепле Місто» відіграє роль посередника та є центральним актором як для сильних зв’язків, так і для слабких. Організація є центральним партнером для створення спільних проектів, і, одночасно, центральним джерелом інформації — комунікаційним партнером.

Отже, центральну роль в мережі міських низових ініціатив Івано-Франківська відіграє Платформа «Тепле Місто». Організація відіграє мережеутворювальну роль для міста. Вона одночасно є і джерелом ресурсів для мережі, й інформаційним та комунікативним посередником. «Тепле Місто» вкладає багато ресурсів у розвиток інших міських ініціатив. Наступним важливим етапом є створення умов для розбудови взаємодії між ініціативами без посередництва «Теплого Міста».

Окрім найбільш центрального, важливу роль відіграють й інші актори. Ці ініціативи працюють у різних сферах міського життя: 1) розвиток локальної спільноти, створення міських публічних просторів, захист міської спадщини (наприклад, «Свято двору»); 2) інтеграція ВПО в міську спільноту та соціальний захист (наприклад, «Д.О.М.48.24»); 3) підтримка дітей з особливостями розвитку (наприклад, «Світанок-ІФ»).

Створення більш розгалуженої мережі, що базується на трикутних зв’язках (а не зіркоподібних) значно посилить рівень стійкості мережі та ефективність передачі ресурсів у ній, а також унеможливить її розпад та можливість різного роду маніпуляцій, у тому числі, зі сторони третіх сил.

Висновки

Івано-Франківськ є найменшим серед п’яти досліджуваних міст (Київ, Львів, Харків, Одеса, Івано-Франківськ) однак тут сформувалася чисельно наповнена мережа взаємодії міських ініціатив та організацій. Ця мережа є щільною, проте не компактною у порівнянні з іншими містами. Менша кількість акторів забезпечує швидкість передачі ресурсу та потенційно підвищує ймовірність високого рівня зв’язаності мережі. Проте, зіркоподібна структура мережі та низька розвиненість у ній трикутних зв’язків дозволяє зробити висновок про існування значної кількості «структурних дір». Це, у свою чергу, впливає на зменшення рівня стабільності мережі та обмін ресурсами.

Для забезпечення сталості та уникнення монополізації й можливості маніпуляцій у мережі Івано-Франківськ потребує розбудови розгалуженої мережі взаємодії міських організацій, долучення до неї міських органів влади та встановлення прямої взаємодії між організаціями-партнерками Платформи «Тепле Місто».

Показовим для мережі взаємодії міських ініціатив та організацій Івано-Франківська є вищий рівень (у порівнянні з іншими чотирма містами) присутності у мережі організацій з інших міст, що створює можливості долучатися до ресурсів загальноукраїнської мережі та значно підсилює роль Івано-Франківська в розвитку міських низових рухів у країні.

Рекомендації для посилення мережі міських низових ініціатив Івано-Франківська

 1. Розвиток взаємодії між віддаленими ініціативами та організаціями для долучення всіх організацій до мережі. Мережа міських ініціатив Івано-Франківська є незв’язаною. Існують структурні діри у взаємодії. Приєднати до мережі відокремлену підмережу можна шляхом налагодження взаємодії на рівні спільних проектів та обміну інформацією між, передусім, нецентральними акторами.
 2. Посилення мережі через трикутні зв’язки. Для підвищення стабільності та сталості мережі необхідно розвивати прямі зв’язки між нецентральними ініціативами. Така стратегія дозволить уникнути небезпеки створення монополії в мережі з боку центральних акторів, а також значно знизить імовірність викривлення передачі інформації та інших ресурсів. Посередниками у процесі налагодження таких зв’язків можуть стати «Свято двору», «УФРА», «Д.О.М.48.24».
 3. Посилення мережі через розширення контактів з ініціативами з інших міст, особливо з Харкова та Одеси. Для долучення до мережі нових ініціатив з метою інформаційного обміну й обміну досвідом варто використовувати вже наявні зв’язки з акторами з інших міст та потужний потенціал Платформи «Тепле Місто».
 4. Долучення муніципалітету до мережі. Взаємодія з міськими органами влади дозволяє збільшити вплив міських ініціатив та організацій у місті, а також підсилити мережу новими зв’язками та ресурсами.

Поділитися текстом

Facebook Twitter

Коментарі