Учасницьке бюджетування (УБ, participatory budgeting) — це інструмент учасницької демократії, за допомогою якого громадяни беруть участь у прийнятті рішень щодо розподілу бюджетних грошей. Ми підготували коротку брошуру, яка детальніше розповідає про цей механізм:

Скачати брошуру у форматі pdf

Також пропонуємо вам підбірку найцікавіших матеріалів, сайтів і аналітичних звітів про учасницьке бюджетування:

1. Participedia (англійською)

«Участипедія» — присвячений учасницькій демократії сайт, створений співробітниками Центру демократичного урядування та інновацій Гарвардської школи урядування та Кафедри політичної науки Університету Британської Колумбії. Сайт має три основні розділи з прикладами учасницької демократії, методами її запровадження та організаціями, які цим займаються. Сайт працює за зразком Вікіпедії: користувачі самі можуть створювати і редагувати статті в кожному з цих розділів, а також додавати новини про поширення учасницької демократії у світі.

2. Welsh government participatory budgeting toolkit (англійською)

Учасницький бюджет для молоді: рекомендації від Уряду Уельсу. Написані у форматі підручника, ці рекомендації для громадських організацій та керівників соціальних проектів спрямовані передусім на залучення міської молоді до розвитку міст за допомогою УБ і аналіз його впливу на потреби цієї групи населення.

Рекомендації містять загальний опис процесу і переваг УБ, а також аналіз процедур, необхідних для його успішного втілення. Найбільша увага приділена механізмам та простим інструментам залучення молоді до УБ та моделям успішного втілення спрямованих на молодь інфраструктурних проектів.

3. Портал учасницького бюджету Варшави (польською)

Офіційний сайт УБ польської столиці, через який відбувається подання, обговорення та голосування за проекти. На сайті також міститься розділ з довідковою інформацією, де можна детальніше дізнатися про УБ у Варшаві.

4. A Toolkit for Participatory Budgeting in the UK (англійською)

Рекомендації із запровадження учасницького бюджетування на рівні муніципалітетів від організації PB Unit, яка займається його популяризацією і поширенням у Великобританії. Рекомендації написані в популярному, доступному навіть нефахівцям форматі. Складаються з трьох розділів: «Контекст», «Процеси» й «Інструменти».

Перший розділ містить інформацію про історію, загальні характеристики і поширені в світі моделі УБ. Розділ «Процеси» на конкретних прикладах з британських міст описує всі етапи від обрання представників ради УБ до голосування за конкретні проекти і оцінки їх виконання. У розділі «Інструменти» подаються різноманітні реальні приклади необхідних для успішної реалізації УБ документів, інструментів та агітаційних матеріалів: інформаційних брошур, форм для збирання ідей, анкет для голосування, стратегічних планів тощо.

5. Hope for democracy. 25 years of participatory budgeting worldwide (англійською)

Книга про учасницьке бюджетування, присвячена пошуку нових форм та моделей залучення громадян в ситуації кризи представницької демократії. Понад 40 авторів з усього світу діляться своїм експертним досвідом та підсумовують 25-річчя з часу впровадження першого учасницького бюджету. На основі тези про те, що побудова ефективного управління (good governance) починається з муніципального рівня, автори аналізують широкий спектр залучення громадян на місцевому рівні заради розвитку демократії вцілому.

Цінність книги у тому, що під однією обкладинкою опубліковано авторів з різним бекраундом та фокусом дослідження. Завдяки особливості організації текстів (від глобальних та регіональних аспектів до конкретних кейсів) можна прослідкувати динаміку поширення та різницю в розвитку механізмів учасницького бюджетування в різних містах світу. Червоною ниткою проходить теза, що саме УБ дозволяє зробити крок до переосмислення ролі демократії, державного управління, побудови міцнішого та організованішого громадянського суспільства та подолання територіальних та соціальних нерівностей.

6. Participatory Budgeting Project (англійською)

Participatory Budgeting Project бере початок з 2005 року, коли група активістів та дослідників з Північної Америки відвідали Світовий соціальний форум в Порто-Алегре й вирішили перенести досвід учасницького бюджетування в США. Після тривалої роботи їм це зрештою вдалося зробити спершу в Чикаго (2009), потім в Нью-Йорку (2011) та інших містах. На сайті проекту можна знайти багато інформації про УБ, а також посилань на різного роду матеріали, присвячені цій темі.

Наприклад, у статті How to Start Participatory Budgeting in Your City учасники Participatory Budgeting Project, спираючись на свій досвід роботи з просування та впровадження механізму учасницького бюджетування, дають відповідь на низку найважливіших питань, що можуть виникнути в громадян і політиків, які хочуть імплементувати УБ у своєму місті.

7.  Participatory Budgeting Toolkit for Local Governments in Albania (англійською)

Рекомендації з учасницького бюджетування для місцевих органів влади Албанії складені фахівцями Світового Банку на основі пілотних проектів УБ у 4 районах країни, які реалізовувалися у 2004-2007 роках. Звіт узагальнює найкращий досвід участі різних акторів у запровадженні УБ: мерів, державних службовців, депутатів, представників місцевих спільнот та громадських активістів.

Особливістю імплементації проектів було повністю стороннє фінансування і залучення місцевих недержавних дослідницьких інституцій до розробки методології і консультативного супроводу процесів УБ. Для українського читача рекомендації стануть цікавим прикладом успішного запровадження цього механізму у постсоціалістичній країні з кризовою економікою.

8. Participatory Budgeting (англійською)

Виданий під егідою Світового Банку, цей збірник дослідницьких матеріалів про світовий досвід учасницького бюджетування фокусується на країнах, що розвиваються. Перші два розділи присвячені опису етапів та аналізу ключових складників УБ, в першу чергу участі громадян і адміністративній реформі, яка забезпечує її механізми.

Інші розділи представляють аналіз процесів впровадження та функціонування УБ в Центральній і Східній Європі, Латинській Америці, країнах Африки, Азії та Середнього Сходу. Вони включають аналіз нормативної бази, місцевих особливостей економічного розвитку та наявних механізмів участі громадян в кожній конкретній країні, а також коротко- і довгострокові впливи УБ на розвиток міст та регіонів. До збірника додається диск з аналізом прикладів участі громадян у плануванні загальнонаціональних бюджетів у Індії, Бангладеш, Філіпінах, Південній Африці, Таїланді, Росії й Україні.

9. Портал учасницького бюджету Парижа (французькою)

Офіційний сайт найбільшого у світі УБ, який з 2014 року проводиться у Парижі. На сайті можна знайти всю необхідну інформацію про проект, а також взяти в ньому участь, запропонувавши свою ідею, долучившись до обговорень і голосувань.

10. Assessment of Participatory Budgeting in Brazil (англійською)

Метою звіту, складеного у 2005 році Центром міського розвитку Вищої школи дизайну Гарвардського університету для Міжамериканського банку розвитку, було дослідити, як УБ сприяє ефективному та демократичному перерозподілу ресурсів.  

У звіті можна знайти як базову інформацію про УБ (історію виникнення та поширення, визначення, характеристики, переваги та недоліки тощо), так і конкретні приклади успішного функціонування УБ у бразильських містах. Враховуючи той факт, що УБ може застосовуватися в різноманітних суспільних сферах та набувати своєрідних якостей залежно від місцевих особливостей, у звіті детально проаналізовано шість різних прикладів УБ, які враховують властивості окремих регіонів.

11. PB Network (англійською)

PB Network — британська некомперційна організація, яка займається популяризацією учасницького бюджетування у Сполученому Королівстві. Організація оперативно збирає новини про УБ у всьому світі. На її офіційному сайті у розділі «Ресурси» також розміщена інформація про кілька десятків прикладів УБ. До уваги читачів публіцистичні статті, документи, звіти і дослідницькі публікації на цю тему, а також короткі презентаційні відео про УБ у Великій Британії та по всьому світу.

12. Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting (англійською)

Наукова стаття, в першій частині якої описується та аналізується міжнародний досвід УБ як актуальний інструмент з розвитку демократії через залучення громадян. У другій частині УБ вводиться в контекст шести пропонованих теоретичних моделей участі громадян: учасницька демократія (participatory democracy), близька демократія (proximity democracy), учасницька модернізація (participative modernization), участь декількох зацікавлених сторін (multi-stakeholder participation), неокорпоративізм (neo-corporatism) та модель розвитку громади (community development).

Поєднуючи практичні приклади з теоретичним підходом, ці моделі пояснюють соціально-політичні та ідеологічні контексти, динаміку і наслідки громадянської активності та демократії на міжнародному рівні.

Стаття вийшла у Журналі суспільних обговорень (Journal of Public Deliberation), де публікується багато інших досліджень проблем, пов’язаних з учасницькою демократією.

13. 72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting (англійською)

Короткий довідник про учасницьке бюджетування виданий Програмою ООН з населених пунктів (UN-HABITAT). Автор брошури, який був координатором Програми міського розвитку в Латинській Америці та Карибах у 1997-2003 роках відповідає фактично на всі ключові питання, які стосуються учасницького бюджетування.

Довідник побудований у вигляді 72 питань і розгорнутих відповідей на них. Питання згруповані в сім розділів: що таке УБ; як його ініціювати та втілювати; фінансові аспекти; питання залучення громадян і місцевої влади; законодавство і правові аспекти; а також територіальні особливості.

Зважаючи на час видання та спеціалізацію автора, матеріал тяжіє до латиноамериканського досвіду, втім він і досі не втратив актуальності.

Поділитися текстом