28-29 липня у Вінниці відбувся п’ятий Український урбаністичний форум. Форум зібрав дослідни_ць, активіст_ок, волонтер_ок, представни_ць органів влади, міжнародних інституцій та всіх, хто зацікавлені у справедливому та сталому розвитку українських міст. 

Головна тема цьогорічного форум — «Спільний дім». Питання безпечного і комфортного дому для всіх, зокрема житла, є одним із ключових для відновлення і розвитку українських міст, а проблема нестачі доступного і якісного житла лише загострилася за час повномасштабної війни. Форум об'єднав лекції про житлову політику, круглі столи та панельні дискусії про планування міст, регіональний розвиток і вплив війни на різні соціальні групи. Крім цього під час спеціальних воркшопів була можливість обговорити використання закордонного досвіду розвитку соціального житла в українському контексті, а також важливість залучення жителів і жительок до відновлення міст. 

Учасники і учасниці форуму підписали «Декларацію Українського урбаністичного форуму 2023», в якій визначено ключові принципи відновлення та розвитку українських громад. Публікуємо текст декларації та заохочуємо долучитися до її підписання.

Ми, представниці та представники організацій громадянського суспільства, низових ініціатив, органів влади і місцевого самоврядування, фахових та академічних спільнот зібралися на пʼятому Українському урбаністичному форумі “Спільний дім” 28-29 липня 2023 у Вінниці для того, щоби обговорити розвиток і відновлення України та наших міст.

Ми засуджуємо російську війну проти України, яка розпочалася у 2014 році, а 24 лютого 2022 року стала повномасштабною. Вшановуємо памʼять усіх полеглих від дій російської армії, а також дякуємо Збройним силам України, які захищають наші життя, свободу й добробут.

Виклики, з якими стикається українське суспільство і наші міста, ведуть історію як з імперського та радянського колоніалізму, так і складного шляху економічних, соціальних і політичних перевтілень і трансформацій часів незалежності. Сьогодні ми переживаємо трагічний і переломний момент історії: російська армія щодня забирає людські життя, руйнує міста й села, позбавляє нас відчуття безпеки й дому. Багато викликів ускладнюються і загострюються, водночас відновлення і європейська інтеграція створюють шанс на якісні трансформації, що потребують планування довгострокових рішень і стратегій розвитку.

Повноцінне відновлення України неможливе без повернення територіальної цілісності та деокупації всіх територій, що є головним пріоритетом держави і суспільства. Попри це, робота над відновленням уже почалася.

Процес відновлення має включати не лише фізичну відбудову міст і громад, але й оновлення принципів і підходів до державних політик. Відновлення є комплексним процесом, який потребує включеності різних рівнів і органів влади, а також активного і відвертого діалогу та партнерства з громадянським суспільством. Його важливою передумовою є розвиток спроможних інституцій, як на національному, так і місцевому рівнях, що візьмуть на себе відповідальність за розробку і втілення сталих рішень і програм.

Ключовими принципами відновлення повинні стати:

Справедливість, що означає верховенство права, інклюзивність, практичне втілення прав людини і пріоритизацію потреб тих, хто найбільше потребують підтримки.

Партисипативність, що означає громадянську участь, залучення і врахування потреб різних соціальних груп і зацікавлених сторін при розробці та реалізації державних політик і програм з особливим фокусом на раннє залучення, прозорість, а також належне і своєчасне інформування.

Субсидіарність, що означає вирішення проблем на найнижчому з рівнів влади, де це можливо зробити якісно і ефективно.

Обґрунтованість, що означає базованість на якісних і надійних даних, результатах досліджень, а також критичному аналізі попереднього досвіду та можливих наслідків впроваджуваних рішень і програм.

Сталість, що означає довгострокове планування і врахування повних життєвих циклів, прагнення до кліматичної нейтральності, турботу про наступні покоління, збереження і відновлення природи.

Забезпечення гідним житлом тих, хто цього потребує, зокрема через зумовлені війною втрати, є основним завданням відновлення українських міст і громад. Житло є невідʼємним правом людини й базовою міською інфраструктурою. Держава, міста і громади, а також громадянське суспільство, мають працювати разом для забезпечення житлом людей з різних соціальних груп, зокрема вразливих категорій населення, з урахуванням їхніх потреб і можливостей.

Оновлення житлової політики потребує проведення комплексних досліджень і збору надійних даних, організації широкого публічного діалогу для перегляду підходів до житлової політики, оновлення національного законодавства, затвердження державної житлової стратегії, створення національного житлового агентства і єдиного житлового реєстру, розвитку сектору соціального житла і створення умов для роботи операторів соціального житла, посилення захисту прав у житловій сфері, наприклад, шляхом створення інституту житлового омбудсмена.

Важливими для відновлення українських міст і громад є також структурні галузеві зміни, зокрема, завершення реформи децентралізації, оновлення регіональної політики на засадах згуртованості і субсидіарності; посилення спроможності громад надавати соціальні послуги; створення безбар’єрного міського середовища; розвиток сталої міської мобільності з пріоритизацією пішого і велосипедного руху, а також громадського транспорту; інтеграція природоорієнтованих рішень у міський дизайн і адаптація до зміни клімату; посилення ролі громад і громадянського суспільства у містобудуванні для захисту суспільних інтересів у процесах розвитку міст, а також впровадження інклюзивного зонування; створення інфраструктури розвитку місцевих спільнот і послаблення просторових нерівностей у великих містах.

Цінності взаємодопомоги і взаємопідтримки, які мобілізували громади у відповідь на російську агресію, мають стати ключовими принципами функціонування держави. Розвиток людського потенціалу і свобода особистості можливі лише у солідарному суспільстві, що надає підтримку та створює умови для гідного життя. Саме гідність людини, а також відповідальність, солідарність і свобода є основою розвитку та відновлення українських міст і громад.

Ви можете підписати декларацію, перейшовши за посиланням.

Поділитися текстом