Згідно зі Звітом щодо забезпечення високої якості проживання у європейських містах Європейської агенції довкілля, гідні житлові умови є одним з найважливіших критеріїв якості міського життя. Тож, в країнах Європейського Союзу з метою забезпечення комфортності міст однаково важлива роль відводиться як політикам щодо соціально-економічного розвитку та міського планування, так і політиці доступного житла для населення. Крім того, якісне та доступне житло є одним із критеріїв підвищення привабливості міст для постійного проживання, оскільки саме його наявність є передумовою для стійкого та комфортного стилю життя.

В Україні існує своєрідний еквівалент політики доступного житла, яка має місце у країнах Європейського Союзу. Так, прийнята ще у 1984 році Постанова про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР передбачає надання певним категоріям населення «у безстрокове користування жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду, призначених для постійного проживання».

Хоча політика надання житла найнезабезпеченішим верствам населення й існує, допомагає вона мало кому. Наприклад, у 2010 році у квартирній черзі на покращення умов проживання у міських поселеннях перебувало 1123.9 тис. осіб, в той час як за той же рік отримали житло 10.2 тис. осіб. Тобто, із загальної кількості людей, які поребують покращення умов проживання, держава допомогла тільки 0,9%. Якщо ж глянути на дані за декілька років, то очевидним стає, що така тенденція з року в рік тільки погіршується. Не зважаючи на те, що кожного року квартирна черга значно зменшується, частка державної допомоги зменшується ще більше. Якщо в 2010 році держава допомогла 0,9% сімей із загальної черги (10.2 тис. домогосподарств), то у 2013 році лише 0,7% (5.7 тис. домогосподарств). Одночасно за цей же проміжок часу сама черга зменшилась на 335 тис. осіб. Тож, очевидно, у функціональність цієї політики перестало вірити навіть населення, що найбільше потребує допомоги.

Водночас, в Україні існує написана ще у 1995 році Концепція державної житлової політики, де зазначено, що «метою державної житлової політики є створення умов для реалізації права громадян на житло, розширення житлового будівництва, поліпшення утримання та схоронності житлового фонду». Згідно з цією концепцією, державна житлова політика передбачає безпосереднє надання державою допомоги населенню. Наприклад, в цьому документі передбачено:

  • безумовне забезпечення земельними ділянками під індивідуальну забудову громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
  • забезпечення соціального захисту населення у зв'язку з переходом до самоокупної системи експлуатації житла і наданням житлово­комунальних послуг за їх собівартістю;
  • розширення мережі спеціалізованих будинків для тимчасового проживання громадян (гуртожитків, будинків­-інтернатів, готелів­-притулків).

Через обмеженість бюджетних ресурсів державі досить важко виконувати ці забов’язання навіть через 20 років після затвердження концепції. Тож, можливо, замість безпосереднього надання матеріальної допомоги населенню, варто зосередитися на ефективному регулюванні ринку житла в Україні? Виходячи з того, що в нашій країні житло будується не державою, а приватними будівельними компаніями, і держава практично не регулює ринок житла і житлобудівництва, то ефективніше буде використати досвід, наприклад, Польщі, де мета житлової політики полягає у зниженні вартості будівництва. Такі шляхи реалізації державної політики є набагато реалістичнішими, а отже будуть краще сприйматися населенням.

В табличці нижче наведено короткий опис житлових політик країн Європейського Союзу, запропонований Міністерством внутрішніх справ та зв'язків Нідерландів у звіті «Житлова статистика в Європейському Союзі 2010».

Країна Основні цілі житлової політики Чи існують субсидії на будівництво? Чи існують субсидії на житло сім'ям? Хто може виступати домовласником? Чи існує юридичне поняття соцального житла? Чи називається сектор соціального житла соціальним? Чи вважається сектор соціального житла послугою в межах суспільного інтересу?
Австрія Об'єднання сильних сторін ринків житлобудування з державною підтримкою задля створення доступного житла для більшості населення Так Так ДУ, ЮО, ПО Так Так, хоча зазвичай сектором субсидованого житла Так
Бельгія Сприяння розвитку домоволодіння і забезпечення достатньої кількості соціального житла Так Так ДУ, ЮО Так Так нема даних
Болгарія Покласти край погіршенню стану існуючих житлових будівель шляхом запровадження Національної програми по реновації житлових будинків; функціональних механізмів надання нових доступних будинків з метою збільшення кількості будівель для муніципальної оренди, сприяння створенню житлових об'єднань та інтеграції державних і приватних будівлі для оренди   Так        
Велика Британія Нема даних   Так       Нема даних
Греція Сприяння домоволодінню за рахунок розумної та ефективної системи субсидіювання та оподаткування Так Так ДУ Так Так Так
Данія В рамках загальної пропозиції житла забезпечити доступність доброго і здорового житла для всього населення Нема даних Так ДУ, ЮО Так Загалом досить часто використовуються слова суспільне чи некомерційне житло Нема даних
Естонія Забезпечення всіх жителів можливістю вибору місця проживання і створенні умов на ринку житла (за рахунок правового регулювання, інституційного регулювання і заходів підтримки), що дозволить власникам, орендарям і житловим організаціям, які були створені громадянами, вирішувати їх проблеми самостійно і впроваджувати індивідуальні житлові стратегії Нема даних Нема даних ДУ Так Ні, сектором муніципальної оренди житла Нема даних
Ірландія Забезпечення всіх домогосподарств фінансово доступним житлом гарної якості, що відповідає їхнім потребам, і, наскільки можливо, відповідає типу володіння житлом за вибором домогосподарства Нема даних Нема даних ДУ, ЮО Так Так Нема даних
Іспанія Допомогти людям отримати доступ до житла шляхом збільшення частки субсидованого житла на основному ринку; надати допомогу особам до 35 років, які вперше купують житло (80% фінансування); розвивати субсидований ринок оренди житла, надаючи перевагу фінансуванню цільових груп; підтримувати пожвавлення міст і районів, заохочуючи їх відбудову та більш розумне використання землі під забудову (особливо субсидоване житло) Так Так ДУ, ЮО, ПО, інші Так Так, підсектор соціального орендного житла Цей сектор явно не визначається як послуга в загальних інтересах, але він має більшість характеристик, які властиві таким послугам
Італія Інтеграція національного та місцевого фондів нерухомості; збільшення державного житлового активу; фінансове заохочення придбання свого житла; сприяння розвитку кооперативного житла; комплексні плани (що включають соціальне житло); будування нового житла та відновлення державного соціального житла, покликаного прийти на зміну традиційним формам державного житла Так Так ДУ, ЮО Так Так Так
Кіпр Допомогти домогосподарствам з низьким і середнім рівнем доходів придбати будинки за допомогою податкових пільг, пільгових цін і низьких відсотків на кредити; продовжити вдосконалення і реконструкцію житлового майна біженців Нема даних Нема даних ДУ Так Так Нема даних
Латвія Надання всім жителям можливості вибору місця проживання та збільшення доступності якісного житла для всіх жителів за обгрунтованою ціною, зокрема через створення на ринку житла (через правове регулювання, інституційне регулювання і заходи підтримки) умов, що дозволять власникам, орендарям і житловим організаціям, які були створені громадянами, пропонувати фінансово доступне житло Нема даних Нема даних ДУ, ЮО Так Так Як суспільного — ні
Литва Заохочувати приватні та державно-приватні ініціативи в галузі житлового будівництва та догляду за квартирами; розвивати ринок житла, підтримуючи сталу частку некомерційного житла; сприяти хорошому дизайну; заохочувати теплоізоляцію і фізичне оновлення Нема даних Нема даних ДУ Так Так Нема даних
Люксембург Житлова політика у 2009-2014 роках буде продовжуватись у тісній співпраці з муніципалітетами і в рамках комплексного підходу, зокрема відштовхуючись від зміщеного балансу активності населення між домом і роботою (і відпочинком), врахування чого є необхідним для побудови довготривалих міських і сільських агломерацій високої якості.Оскільки промоутери державного житла повинні мати більш важливу роль в житловому секторі, структура і завдання Національного Житлового Фонду будуть реорганізовані Так Так ДУ, ЮО, ПО Так Так (також називають сектором субсидованого житла) Нема даних
Мальта Заохочення домоволодіння; забезпечення гідного житла для всіх; субсидування покращення та ремонту житлових приміщень; надання субсидованого житла для оренди для малозабезпечених та інших цільових груп; розробка програм будівництва фінансово доступного житла; стимулювання ринку оренди та використання вільного житлового фонду; підвищення доступності житлових приміщень; забезпечення захищеним житлом цільових груп; заохочення співробітництва між приватними і недержавними підприємствами з метою отримання доступу до дешевшої землі для будівництва житла та поліпшення обслуговування соціального житла Нема даних Нема даних ДУ Так Так Нема даних
Нідерланди Прискорити реструктуризацію кварталів та житлового будівництва, особливо в містах; прикласти зусилля до вирішення проблем небезпечних і запущених районів та перешкоджання погіршенню інших районів; сприяти домоволодінню; зробити проживання у місті більш привабливим для домогосподарств із середнім і вище доходами; забезпечити фінансову доступність житла Так Ні ДУ, ЮО Так Так Так
Німеччина Поряд з вирішенням зростаючих відмінностей між регіональними ринками житла житлова політика має зробити внесок у вирішення основних політичних проблем, таких як забезпечення приватними пенсіями, за допомогою сприяння проживанню у власному житлі, зменшенню вживання електроенергії, поліпшення житлових умов для сімей з дітьми в містах та стабілізації ринку праці Так Так ДУ, ЮО, ПО Так Так, соціальне житло Нема даних
Польща Зниження вартості будівництва та підвищенні доступності фінансування; забезпечення збільшення кількості орендованого житла запропонованого як приватним так і некомерційним секторами; поліпшення просторової мобільності робочої сили через потенціал наявного житлового фонду; оживлення міських районів; підтримка муніципалітетів і неурядових організацій у наданні тимчасового проживання Так Так ДУ, ЮО, ПО Так Так Так
Португалія Гарантувати доступ до належного житла всім громадянам і забезпечити наявність ресурсів та інструментів, необхідних для здійснення цієї політики Так Так ДУ, ЮО, ПО Так Так, житловий сектор з контрольованими затратами Нема даних
Румунія Створення плану сталого розвитку населених пунктів та забезпечення всіх пристойними будинками; забезпечення гідними умовами життя осіб, які знаходяться у несприятливому становищі; створення належних технічних та фінансових інструментів, потрібних для забезпечення попиту на житло; забезпечення технічних і методологічних інструментів, необхідних для реалізації програми, спрямованої на поліпшення якості умов життя та соціального складу Так Так ДУ Так Так, житловий сектор з малими затратами Так
Словаччина Зміна методів підтримки розвитку житлового будівництва таким чином, щоб забезпечити відповідною державною підтримкою будівництво житла, призначеного для груп населення з різним рівнем доходів Так Так ДУ Так Ні, сектором муніціпальної оренди житла Ні
Словенія Національна житлова програма прагне зробити можливим будування 10 000 одиниць нових місць проживання на рік і забезпечити всю потребу в житлі у країні, включаючи потребу у соціальному житлі Ні Так ДУ, ПО Так Ні, некомерційний сектор Нема даних
Угорщина Підтримка молодих сімей з дітьми, які хочуть купити власну квартиру; підтримка сімей з низьким рівнем доходу шляхом збільшення орендного житлового фонду; субсидії для запровадження енергозберігаючих технологій у будинках Нема даних Нема даних ДУ Так Ні, сектором муніціпальної оренди житла Нема даних
Фінляндія Забезпечення соціально та регіонально збалансованого та стабільного ринку житла, ліквідація бездомності, поліпшення якості житла, забезпечення доступності житла за розумними цінами і спрощення пошуку житла, що відповідає їх поточним потребам Так Так ДУ, ЮО Так Так Так
Франція Впровадження заходів, спрямованих на розміщення кожної людини відповідно до її побажання, що включають сприяння домоволодінню і стимулювання оренди приватного та соціального житла Так Так ЮО Так Так Так
Чехія Створення умов, за яких кожна сім'я була б забезпечена адекватним житлом, яке відповідає потребам цієї родини і її фінансовій ситуації, за рахунок власних коштів або за допомогою держави Так Так ДУ, ЮО Так Ні, сектором муніципальної оренди житла Ні
Швеція Сприяння ринкам житла, що добре функціонують у довгостроковій перспективі (попит співпадає з пропозицією, нормативна база є стабільною, з передбачуваними умовами побудови, управління та власності); свобода вибору на ринках житла; обгрунтовані ціни на житло; гарні можливості входження на ринки житла; сприяння конкуренції в будівельній галузі та на житлових ринках; підвищення якості житла Так, але після 2006 року мають зменшуватися Так ЮО Так Ні, суспільно-корисний житловий сектор Шведський суспільно-корисний житловий сектор за визначенням не є сектором, що надає послуги загального економічного інтерсу так як житло надається всім категоріям домогосподарств. В даний час цей сектор характеризується функціонванням на не-прибутковій основі.

ДУ — державна установа (на рівні держави, регіону, муніципалітету);
ЮО — юридичною особою, що працює за некомерційним принципом (громадські об'єднання, житлові асоціації, і т.д.);
ПО — приватна юридична або фізична особа.

Поділитися текстом

Facebook Twitter

Коментарі