Місто: Київ

Напрям діяльності: (Само)управління, Захист довкілля та тварин

Рівень діяльності: Загальноукраїнська

Рік заснування: 2008

Веб-сайт: http://ua.boell.org/uk

Facebook: https://www.facebook.com/Heinrich-B%C3%B6ll-Stiftung-Ukraine-100217466726894/

Фонд імені Гайнріха Бьолля є німецьким ліво-ліберальним політичним фондом, близьким до Партії Зелених («Союз 90/Зелені») Німеччини. Фонд має самостійний юридичний статус і є неприбутковою організацією. Він проводить свою діяльність як в Німеччині, так і за її межами. Його організаційна структура включає 16 земельних фондів в самій Німеччині та 28 закордонних представництв, які ведуть діяльність в 60 країнах на 4 континентах.

В своєму теперішньому вигляді Фонд імені Гайнріха Бьолля існує з 1997 року, до цього часу існувало три окремі організації, які злилися в одну і обійняли ім’я відомого німецького письменника та громадського діяча – Гайнріха Бьолля. Пріоритетним завданням фонду є політична освіта, мета якої – сприяти розвитку демократії, побудові дієвого громадянського суспільства, розширенню участі свідомих громадян в суспільному та політичному житті країни, поглибленню порозуміння між народами. У своїй роботі фонд орієнтується на такі важливі цінності, як екологія, демократія, статева рівність, солідарність і ненасильство та керується словами Гайнріха Бьолля: «Втручання є єдиною можливістю залишитись реалістом».

Фонд імені Гайнріха Бьолля підтримує розвиток демократії та громадянського суспільства, науку та мистецтво, його діяльність націлена на досягнення справедливого світоустрою.

З квітня 2008 року Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля розпочало свою роботу в Україні, в місті Києві. До пріоритетів роботи Представництва в Україні належать: сприяння демократії і громадянському суспільству, політична освіта для громадян, раціональне використання енергії та захист клімату, статева рівність та гендерна політика, захист прав людини. Свої цілі фонд досягає шляхом проведення публічних дискусій, конференцій, семінарів, круглих столів, дебатів тощо, а також через підтримку громадських ініціатив.